Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné podmínky platí pro nákupy, dodávky a reklamace u společnosti Vito Lapertosa - Viva Oliva (dále jen prodávající). 

Kupující či příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodávajícího
(tj. slevách, akcích apod.).

Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím prodávajícího nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.

Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 

Cena zboží

Aktuální ceny u zboží jsou závazné, provozovatel obchodu www.vivaoliva.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jinak vydaného oznámení.

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH, provozovatel je plátce DPH.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady převodem hradí kupující veškeré bankovní poplatky, tak aby prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši. Při osobním odběru probíhá platba v hotovosti na místě.

Uzavřením objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s cenou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ceny jednotlivých výrobků mohou být sníženy na základě objednaných objemů. Ceny jsou platné, není-li uzavřena zvláštní dohoda, v Kč. Dopravné je účtováno zvlášť. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny u potvrzených objednávek z dřívější doby, jejichž realizace nastává s odstupem 3 měsíců a více podle vzniklých změn dovozních cen a výkyvů měny. Přesáhne-li toto zvýšení 5% dohodnuté ceny, má kupující právo smlouvu vypovědět. Následné snížení objednaného množství nebo dodatečné snížení počtu kusů v případě dohodnutých dílčích dodávek, stejně jako snížení dohodnutých postupných dodávek není zásadně přípustné. Jestliže v jednotlivém případě dojde k souhlasu se změnou obchodní smlouvy, zvýší se ceny za kus s ohledem na změnu vzniklých vícenákladů.

 

Nabídky

Nabídky prodejce jsou nezávazné. Jakékoliv ústní či jiné dohody se stávají závaznými teprve po jejich potvrzení smluvenou formou elektronických úkonů prostřednictvím webového obchodu (internet) a elektronické pošty (e-mail) nebo písemně. Všechny podklady, náležející k nabídce, jako jsou obrázky, kresby, váhové a rozměrové údaje jsou jen přibližnými údaji, pokud nejsou prohlášeny jednatelem prodávajícího výslovně a písemně za závazné.

 

Objednávkový systém

Objednávku kupující provádí prostřednictvím objednávacího formuláře. Po uskutečnění objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a její rekapitulaci a to nejpozději do 24 hodin. Následně je informován o stavu zpracování objednávky.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.vivaoliva.cz  jsou závazné. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

  • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet.

Práva prodávajícího

  • Prodávající má právo podle povahy objednaného zboží vyzvat kupujícího k osobnímu odběru zboží (vztahuje se na velké množství zboží  z hlediska objemu). V těchto případech bude kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
  • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li cena stejná nebo nižší než na objednávce, kupující není kontaktován a zboží je mu dodáno za cenu v objednávce. V opačném případě prodávající kontaktuje kupujícího a sdělí mu nové ceny. Kupující při takto upravených cenách má právo objednávku stornovat.

 

Termíny dodání

Objednávky jsou uskutečňovány do 5 pracovních dnů. Zákazník je informován mailem případně telefonicky o stavu vyřízení objednávky. 

Osobní odběr je možný po dohodě.

V případě objednávek nadstandardního charakteru (speciální zboží, velké množství atd.) je předpokládaná delší doba přípravy a s tím spojené prodloužení termínu první možné dodávky. Každá takováto objednávka je konzultována telefonicky.

 

Potvrzení objednávky

Po uskutečnění objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a její rekapitulaci a to nejpozději do 24 hodin. Následně je informován o stavu zpracování objednávky.

Na případné chybějící zboží oproti objednávce bude kupující upozorněn. Tento okamžik se považuje za vznik smlouvy na dodávku zboží v potvrzeném rozsahu.

 

Faktura a dodací list

Nejpozději v den dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura a dodací list za zboží e-mailem. Zároveň je faktura přibalena do balíku. Dodací list obsahuje všechny potřebné informace o skladovacích a manipulačních podmínkách se zbožím.

 

Platba
Kupující může platit za zboží následujícími způsoby:

a. hotově či kartou při osobním převzetí
Kupující po překontrolování a převzetí zboží uhradí cenu dodávky v hotovosti proti dokladu o zaplacení (např. v příslušné kolonce na dodacím listu).

b. kreditní kartou nebo bankovním převodem
Tento způsob platby se uskuteční před odesláním on line objednávky, následně kupující obdrží potvrzení mailem o uskutečněné objednávce a provedené platbě.

c. Dobírkou
Při dodání zboží smluvím přepravcem je možné platit hotově při převzetí zboží. K celkové částce za zboží je účtován poplatek za dobírku dle ceníku přepravce.

Stanovení způsobu placení je nedílnou součástí potvrzení objednávky.

 

Storno objednávky

V případě, že se kupující z jakýchkoliv důvodů rozhodne objednávku stornovat, musí o tom bezodkladně telefonickou a písemnou formou informovat prodávajícího. Pokud je objednávka stornována nejpozději 12 hodin před jejím doručením, nevztahují se na ni žádné storno poplatky. V případě storna objednávky nižšího než 12 hodin, je kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50% hodnoty zboží. V případě odmítnutí převzetí zboží bez důvodu na straně kupujícího, je povinen kupující mimo povinnosti uhradit dodávku v plné výši, uhradit také penále ve výši 30% z ceny dodávky. Se zbožím je prodávající poté oprávněn naložit podle své úvahy k zabránění vzniku dalších škod.

 

Vlastnické právo

Strany se výslovně dohodly, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Za úplné zaplacení kupní ceny se považuje úhrada kupní ceny předáním hotovosti prodávajícímu.

Při bankovním převodu se považuje zaplacení až po přijmutí platby bankou prodávajícího.

 

Reklamace

Způsoby reklamace a postupy jsou řešeny v samostatném Reklamačním řádu.

 

Vyšší moc

Události vyšší moci, podmínky vzniklé v rámci pracovních sporů a nepředvídatelných událostí, které dodávku zřejmě ztěžují nebo znemožňují (např. požár, poruchy strojů a zařízení, nedostatek energií a surovin, měnové a obchodněpolitické události a obecné zásahy vyšší moci, poškození dopravních cest atd.) přičemž je lhostejno, zda tyto události ovlivnily nás nebo naše dodavatele, nám dávají právo prodloužit termín dodávky o dobu, odpovídající těmto vlivům. V případě těchto nepředvídaných událostí, pakliže mohou významně změnit hospodářský význam nebo způsobilost účelu dodávky, máme právo, i když to nebylo předem písemně dohodnuto, od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit.

 

Závěrečná ustanovení


Provozovatel

www.vivaoliva.cz

Název subjektu: Vito Lapertosa, 5.května 902, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 01379143
DIČ: CZ8107022116

Banka Fio – 2100367538/2010

Telefon: +420 774 705 507

Email: - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Uskutečněním objednávky a jejím potvrzením a zasláním uzavíráte kupní smlouvu, která se řídí zákony ČR z Vaší i naší strany. Uskutečněním objednávky potvrzujete souhlas s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách www.vivaoliva.cz. Pokud budete mít k níže uvedenému textu nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle:  777 507 399, příp. emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré obchodní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.